Voor info en reserveringen : Info@schnee-kristall.at / 0043 676 4608606

  


Algemene voorwaarden verblijf Haus Schnee-Kristall

Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Haus Schnee-kristall,
Bahnhof-Umgebung 5, 6632 Ehrwald.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen via onze website uitgeprint worden of op aanvraag doorgemaild worden.

Haus Schnee-Kristall is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de
gebruikers.

Beschadigingen en verlies van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de
gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel
kan bewijzen.

Gasten dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement.

2. Reservering en bevestiging

De boeking kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Haus Schnee-Kristall u een bevestiging. (mits plaatsbeschikbaar) 
Daarna is de reservering definitief.

Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

Wij vragen u bij een reservering een aanbetaling te doen van 30% van het totaalbedrag. Zodra de
aanbetaling op onze rekening staat is de boeking definitief. De aanbetaling wordt via mail naar
u toegezonden. Het restbedrag rekent u dan af bij aankomst. Mogelijke extra’s
rekent u contact af voor of bij vertrek.

3. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo
spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen kamer/appartement alsnog aan
derden kunnen aanbieden.

Onze annulatievoorwaarden zijn als volgt:

Annulering tot 90 dagen voor de ingangsdatum is kostenloos

Annulering tot 75 dagen voor de ingangsdatum 25 % van de totale prijs

Annulering tot 45 dagen voor de ingangsdatum 50 % van de totale prijs

Annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 75 % van de totale prijs

Annulering binnen 30 dagen voor de ingangsdatum is 100 % van de totale prijs

Een annulering dient u tevens schriftelijk (per e-mail of per post) te melden.

4. Huishoudelijk reglement

Aankomst en vertrek

Bij aankomst dient u zich te melden bij de eigenaar en kan u mogelijks gevraagd worden uw identiteitsbewijs te
tonen.

Op de dag van aankomst kunt u na 15.00/16.00 uur (zoals gemeld in de emails) uw appartement betreden.

Op de dag van vertrek dient uw kamer/appartement om 10.00 uur vrij te zijn.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 – 06.00 uur dient te worden voorkomen.
( iedereen geniet graag van zijn nachtrust )

Het appartement dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten, zoals bij
aankomst aangetroffen.

Afval dient gescheiden te worden zoals beschreven in de infomap

Huisdieren zijn niet toegestaan in de winter. ( zomer op aanvraag )

Roken is niet toegestaan in de appartementen, alsook niet in het verblijf, Wanneer u wilt roken kan dit buiten.